x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOP1 Nuorisotyön perusteet - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva nuorisotyön tiedeperustasta ja keskeisestä käsitteistöstä sekä kokonaiskuva nuorisotyön kehityksestä, painopistealueista ja nykyisistä työmuodoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Opettajat

Elna Hirvonen, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 10.9.2012 - 17.9.2012 viikoittain klo 12-15, Linna ls K109
Ma 1.10.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 12-15, Linna ls K109
Ma 29.10.2012 - 5.11.2012 viikoittain klo 12-15, Linna ls K109
Pienryhmäopetus 10 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 95 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Osallistuminen verkko-opetukseen + osallistuminen kontaktiopetukseen + luento- / oppimispäiväkirja.