x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA14 Tietojärjestelmien ja tietokantojen suunnittelu (PERUTTU) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee informaation, tiedon ja tietämyksen teoreettisen perustat ja osaa soveltaa niitä tietojärjestelmien ja tietokantojen suunnitteluun.
– osaa rajata järjestelmän kohdealueen ja tunnistaa sen keskeiset piirteet.
– osaa analysoida järjestelmän sisällön yksityiskohtaisesti ja ilmaista valitut asiat käsitteinä ja lisäksi määritellä niistä johdetut uudet käsitteet tarkasti.
– osaa konstruoida käsitteiden muodostaman kokonaisvaltaisen rakenteen, joka määrittelee tietojärjestelmän ja tietokannan asiasisällön.
– osaa kuvata tämän rakenteen ja siihen perustuvan datan valitulla kielellä.
– osaa toteuttaa määritellyt rakenteet ja datan halutulla tavalla.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 52 tuntia
Harjoitukset 26 tuntia