x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA34 (VTEKA205) Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää verkkopohjaisten oppimisympäristöjen oppimisteoreettiset lähtökohdat ja erityispiirteet
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan tutkielman ja osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa
- osaa parityönä moderoida verkossa verkkokeskustelua
- osaa osallistua rakentavasti keskusteluun seminaariaiheista sekä seminaaritilanteissa että verkossa

Yleiskuvaus

Opintojakso järjestetään vielä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 6 opintopisteen laajuisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet kurssin kotisivulla. Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa.

Opettajat

Pentti Hietala, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (periodi I)
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
Seminaarit (periodi II)
Ma 12.11.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
To 15.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
Pienryhmäopetus 20 tuntia