x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee perusteita ihmisen oppimisesta ja erilaisista oppimisympäristöistä
- tuntee laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- tunnistaa opetusteknologian vahvuudet ja heikkoudet
- osaa arvioida vuorovaikutteisia opetusohjelmia, ymmärtää arviointiperiaatteiden tärkeyden ja osaa esitellä arvionsa pienryhmässä
- osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia vuorovaikutteisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden

Opettajat

Pentti Hietala, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

7.1.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus 48 tuntia
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107
To 10.1.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107, Ei viikolla 13
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3110
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110
Ti 12.2.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3117 ja B3118
Ti 12.2.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B3117 ja B3118