x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRA4D Itsetiedostavat tekstit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa arvioida monipuolista itsetiedostavuuteen ja sen eri aspekteihin liittyvää käsitteistöä ja menetelmiä sekä pystyy soveltamaan näitä erityyppisten tekstien tutkimukseen. Opiskelija tunnistaa sekä osaa eritellä ja analysoida itsetiedostavuuden ilmenemismuotoja, sijoittaa ne lajityypilliseen, historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin sekä tutkia näiden suhdetta. Opiskelija käsittää ja pystyy analysoimaan itsetiedostavuuuden asemaa osana tekstin merkityksen muodostusta.

Syventävien opintojen suorituksena: Edellisten lisäksi opiskelija osaa muokata itsetiedostavuuden tutkimuksen metodeja ja käytäntöjä sekä soveltaa niitä syvällisesti erityyppisten tekstien analyysiin. Opiskelija pystyy pohtimaan oman tekstinsä tuottamisen ehtoja itsetiedostavuuden näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee itsetiedostavuutta ja itsetietoisuutta kaunokirjallisuudessa sekä muissa taiteissa ja medioissa. Kurssilla perehdytään erilaisiin itsetiedostavuuden ilmenemismuotoihin ja vertaillaan niitä. Kurssin keskiössä on itsetiedostavuuden muotojen analyysi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Liisa Ahlava, Vastaava opettaja
Netta Nakari, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Lopputyönä tehtävä laaja analyysi sekä kurssin aikana tehtävät erityyppiset analyysiharjoitukset.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.