x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA30 Käytettävyystyön menetelmät - Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymän arvioinnin yleisimmät menetelmät.
- osaa soveltaa menetelmiä osana selväpiirteisiä ohjelmistonkehitys ja tuotekehitysprojekteja.

Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssin suoritettuaan opiskelija...
... ymmärtää käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnittelun keskeiset periaatteet
... tuntee käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnitteluprosessin eri vaiheet ja hahmottaa niiden suhdetta tuotekehitysprosessiin.
... tuntee erilaisia käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä.
... pystyy käyttämään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä käyttöliittymäsuunnitteluprosessin eri vaiheissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 31.8.2012 klo 16:00 mennessä

Opettajat

Juha Leino, Vastaava opettaja
Juha.Leino[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 5.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B3116
To 6.9.2012 - 20.9.2012 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B4113
Harjoitukset 28 tuntia
Harjoitukset jatkuvat II periodin loppuun asti
To 13.9.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3, 20.9. alkaen A4, 1.11. alkaen B2077, Ei taukoviikolla. Joulukuun harjoitusajat ilmoitetaan myöhemmin.
To 13.9.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116, Ei taukoviikolla. Joulukuun harjoitusajat ilmoitetaan myöhemmin.