x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee C++-kielen perusteet (erityisesti luokkien käytön) ja osaa toteuttaa C++-kielellä kohtalaisen laajoja oliopohjaisia ohjelmia.

Yleiskuvaus

Ohjelmoinnin tekniikka koostuu kahdesta erillisestä 5 op laajuisesta kurssista, joista ensimmäisessä opetellaan C- ja jälkimmäisessä C++-ohjelmointikieltä. Kurssit on mahdollista suorittaa toisistaan riippumattomasti, mutta suositeltavin tapa on suorittaa C- ja C++-kurssit peräkkäin.

Kurssit ovat luonteeltaan ohjelmointaitoa syventäviä ja siten todennäköisesti vaativampia kuin ohjelmoinnin peruskurssit TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi (aikaisemmin TKOPP1) tai TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet (aikaisemmin TKOPA14).

Opettajat

Heikki Hyyrö, Vastaava opettaja
Heikki.Hyyro[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
Ke 5.9.2012 klo 14-16, Pinni A1078
Ke 12.9.2012 - 31.10.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo ls A4, ei kokoontumista 17.10. (taukovko)
Poikkeukset:
10.10.2012 klo 14 –16 , eri luentosali: Päätalo ls A32
Harjoitukset 16 tuntia
Pe 14.9.2012 - 9.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Pe 14.9.2012 - 9.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084