x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C-kielen perusteet (erityisesti muistinkäytön) ja osaa toteuttaa C-kielellä kohtalaisen laajoja modulaarisia ohjelmia.

Yleiskuvaus

Ohjelmoinnin tekniikka koostuu kahdesta erillisestä 5 op laajuisesta kurssista, joista ensimmäisessä opetellaan C- ja jälkimmäisessä C++-ohjelmointikieltä. Kurssit on mahdollista suorittaa toisistaan riippumattomasti, mutta suositeltavin tapa on suorittaa C- ja C++-kurssit peräkkäin.

Kurssit ovat luonteeltaan ohjelmointaitoa syventäviä ja siten todennäköisesti vaativampia kuin ohjelmoinnin peruskurssit TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi (aikaisemmin TKOPP1) tai TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet (aikaisemmin TKOPA14).

Opettajat

Heikki Hyyrö, Vastaava opettaja
Heikki.Hyyro[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
Ma 11.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113, Ei viikolla 14
Harjoitukset 16 tuntia
Pe 22.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Ei viikolla 13
Pe 22.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 13