x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen ylläpidettävyydelle www-sovellusten ohjelmoinnissa,
- osaa suunnitella www-sovellukselle arkkitehtuurin, joka eriyttää tietokantakerroksen ja esityskerroksen toimintalogiikasta,
- osaa suunnitella www-sovelluksen transaktiorakenteen,
- ymmärtää eri tekniikoiden rooleja www-sovelluksen rakentamisessa, ja
- osaa toteuttaa suunnittelemansa arkkitehtuurin mukaisen www-sovelluksen
- ymmärtää selainohjelmoinnin perusteet ja kykenee tuottamaan dynaamisia selainsovelluksia.

Opettajat

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Ti 8.1.2013 - 12.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Harjoitukset 16 tuntia
To 17.1.2013 - 14.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3111
Pe 18.1.2013 - 15.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Itsenäinen työskentely