x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- omaa perustiedot ja -taidot graafisten käyttöliittymien toteuttamisesta,
- osaa käyttää yleisimpiä käyttöliittymäkomponentteja,
- tuntee muutamia yleisimpiä suunnittelumalleja ja osaa käyttää niitä.

Opettajat

Rami Saarinen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3116
Harjoitukset
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan viikkoharjoitusten ja vapaaehtoisen harjoitustyön avulla.