x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda tietokantoja, käyttää SQL-kieltä ja laatia SQL-tietokantoja käyttäviä ohjelmia.
- Opiskelija myös hallitsee tietokantarajapinta-ajattelun ja osaa soveltaa sitä
- Opiskelija ymmärtää tapahtuman käsittelyn ja optimoinnin periaatteet.
- Opiskelija ymmärtää tietokannan loogisen ja käsitteellisen suunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa näitä.
- Opiskelija osaa myös hahmottaa relaatiomallin teoreettiset perusteet ja ymmärtää muiden tietomallien yleiset periaatteet.

Opettajat

Marko Junkkari, Vastaava opettaja
Marko.Junkkari[ät]uta.fi
Johanna Vainio, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3107
Harjoitukset
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 12-14, Aloitus 11.1. Pinni ls B3116 ja 18.1. alkaen Pinni A3111