x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA5 Tutkielmakurssi (sis. kandidaattitutkielma), syksy 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä annettuun ongelmaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- osaa arvioida tieteellisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta ja laatua oman tutkimustehtävän kannalta
- osaa analysoida tutkimusongelmaan liittyvät keskeiset piirteet ja niiden keskinäiset yhteydet
- osaa muodostaa ja perustella itsenäisiä näkökohtia tutkimusongelmaan liittyen
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisprosessin luonteen ja hallitsee sen vaiheet
- osaa antaa ja ottaa vastaan tieteellistä kritiikkiä
- osaa ottaa huomioon omaan työhönsä liittyvät eettiset vaatimukset.

Yleiskuvaus

Huom. lukuvuonna 2012-2013 syksyn kurssi luennoidaan suomeksi ja kevään kurssi englanniksi.

Opettajat

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Erkki.Makinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 21.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 3.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 8-10, Aloitus Pinni B3107, muut B1084
Ke 5.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
Yksilöopetus