x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA4 Projektityö 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee projektimuotoisen työskentelyn perusteet ja pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä ohjelmistoprojektissa,
- tuntee yleisimmät ohjelmistojen kehitysmallit, niiden vaiheet ja vaihetuotteet,
- osaa esittää suullisesti oman projektinsa tuotoksia sekä laatia projektiin liittyvää dokumentaatiota,
- osaa ottaa huomioon projektityöskentelyyn liittyviä eettisiä vaatimuksia,
- tuntee keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät ohjelmistotyökalut ja osaa käyttää niitä myös käytännössä,
- tuntee ohjelmistokehitykseen ja laatuun liittyvät peruskäsitteet ja osaa huomioida ne omassa projektityöskentelyssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Opettajat

Timo Poranen, Vastaava opettaja
timo.t.poranen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Pe 7.9.2012 - 5.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Poikkeukset:
21.9.2012 klo 12 –14 , Pinni B1096