x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM9 Keksivät lapset - Fysiikka ja kemia 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Fysiikka ja kemia (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät aineen ja siitä muodostuvan maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteen makro- ja mikrotasolla
- osaavat käyttää perusopetukseen sisältyvän fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtää niiden välisiä suhteita
- osaavat havainnoida, kuvata ja selittää luonnon ilmiöitä fysiikan ja kemian käsittein
- osaavat hankkia tietoa oma-aloitteisesti ja arvioida sen luotettavuutta
- hahmottavat fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt kokeellisen työskentelyn kautta
- osaavat suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana opettavaa ainetta
- osaavat työskennellä turvallisesti
- ymmärtävät fysiikan ja kemian didaktisia erityispiirteitä ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tutustuvat jokapäiväisessä elämässä esiintyviin luonnonilmiöihin, niiden teknologisiin haasteisiin ja sovelluksiin osana rakennettua ympäristöä
- toteuttavat yhteistoiminnallisesti muiden opiskelijoiden kanssa ilmiölähtöisiä, käsityön materiaalialueita integroivia tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosesseja, joiden lähtökohta on vastata ajankohtaiseen teknologiseen haasteeseen
- omaksuvat pedagogiset valmiudet suunnitella, toteuttaa, ohjata ja arvioida matemaattis-luonnontieteellistä oppiainesta ja käsityötä integroivia teknologiakasvatuksen opintokokonaisuuksia.

Kartan perusteet (1 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- oppivat kartan käytön maantiedon opetuksessa eri luokka-asteilla toiminnallisen opetuksen menetelmin.

Opettajat

OPETAJA AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Pienryhmäopetus 18 tuntia
4 ryhmää
Itsenäinen työskentely 30 tuntia