x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM8 Käsityökasvatus: sovellusalueena tekstiilityö - Käsityön opettamisen perusteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Käsityön opettamisen perusteet 3 op.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tarkastella erilaisia käsityöprosesseja ja käsityön opettamista sekä teknologisesta että ilmaisullisesta näkökulmasta
- saavat valmiuksia ohjata erilaisia tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosesseja tarkastellen niitä erityisesti kestävän kehityksen, elinkaarikysymysten ja työturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta

Innovatiiviset käsityöprosessit 2 op.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tarkastella innovatiivisia käsityöllisiä prosesseja elämänhallinnan näkökulmasta
- oppivat etsimään käsityönopetuksen (tekstiilityö) haasteisiin ainedidaktisia ratkaisuja käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla.
- kehittävät omaa substanssiosaamistaan materiaaliteknologian ja vaatetusmuotoilun alueella.

Opettajat

Eila Lindfors, Vastaava opettaja
eila.lindfors[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Pienryhmäopetus 30 tuntia
4 ryhmää
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 39 tuntia