x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM4 Kuva- ja mediakulttuurit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat lukea ja tulkita intertekstuaalista ympäristöään sekä tuntevat digitaalisen median ominaispiirteet
- ymmärtävät kuvan erilaiset merkitystasot sekä niiden historiallisen muotoutumisen
- opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat keskeiset kuvataide- ja mediakasvatuksen käsitteet, osa-alueet, menetelmät ja näkökulmat ja kykenevät soveltamaan niitä opetuksen, oppimisen ja opiskelun tilanteissa.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen
TOINEN LUENNOITSIJA AVOIN, Vastaava opettaja
Muut opettajat ilmoitetaan myöhemmin, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Ryhmätyöskentely 10 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 89 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Harjoitukset 12 tuntia
4 ryhmää