x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee abstraktin lineaarialgebrallisen ajattelun perusteet. Hän osaa soveltaa matemaattista päättelyä ja aksiomaattista ajattelua niin, että hän kykenee todistamaan abstraktin lineaarialgebran perustulokset vetoamalla aksioomiin ja aikaisempiin matemaattisiin tietoihin. Hän pystyy näkemään konkreettisen lineaarialgebran (lineaarialgebra 1A:n) yleisemmän, abstraktin lineaarialgebran erikoistapauksena. Hänellä on sellaiset abstraktin lineaarialgebran perusvalmiudet, joiden pohjalta yhtäältä hän pystyy jatkamaan matematiikan syventäviin opintoihin ja toisaalta hän kykenee omaksumaan tietyillä matematiikan ja sen lähitieteiden opintojaksoilla kehitettäviä sovelluksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ohessa linkitetyn lomakkeen avulla ennen opetuksen alkua.

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]uta.fi
Heidi Kalliojärvi, Opettaja
heidi.kalliojarvi[ät]uta.fi
Joona Hirvonen, Opettaja
joona.hirvonen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

13.3.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Poikkeukset:
15.5.2013 , Päätalo C6, Viimeiset harjoitukset luentojen sijaan.
To 14.3.2013 - 9.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Harjoitukset
Ryhmä 1
To 21.3.2013 - 9.5.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K110
Ryhmä 2
To 21.3.2013 - 9.5.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ryhmä 3
Pe 22.3.2013 - 10.5.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K109

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Loppukoe järjestetään torstaina 16.5. klo 10-13, Päätalo D10b.