x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sovelluksissa tarvittavan matriisien, determinanttien ja euklidisen avaruuden vektoreiden peruslaskutekniikan sekä osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä (sekä käsin että jollakin symbolisella ohjelmistolla). Opiskelija osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla. Hän osaa soveltaa matemaattista päättelyä niin, että hän kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan. Hän osaa hahmottaa alkeellisten lineaarialgebrallisten struktuurien algebrallisia ominaisuuksia sekä havaita niissä samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Opiskelija ei vielä tällä opintojaksolla opiskele abstraktia ajattelua sen varsinaisessa merkityksessä mutta saa valmiuksia sen omaksumiseen konkreettisten rakenteiden kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ohessa linkitetyn lomakkeen avulla ennen opetuksen alkua.

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]uta.fi
Joona Hirvonen, Opettaja
joona.hirvonen[ät]uta.fi
Miikka Vilander, Opettaja
miikka.vilander[ät]uta.fi
Maija Hanhijärvi, Opettaja
maija.hanhijarvi[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.1.2013 –
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Poikkeukset:
28.2.2013 , ei luentoa.
Harjoitukset
Ryhmä 1
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K110
Ryhmä 2
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ryhmä 3
Pe 18.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K109

Arviointi

Numerolla 1-5.