x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matemaattisen tiedon kirjallisen esittämisen perusteet. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyylillä ja osaa kirjoittaa matemaattista tekstiä yleisten kieliopin sääntöjen mukaisesti. Hän tuntee matemaattisen kirjallisuuden keskeisimmät lajit ja osaa itsenäisesti etsiä opinnäytteissä tarvittavaa kirjallisuutta.

Matematiikan opiskelija kykenee omaehtoisesti jäsentämään kirjoitukseensa matemaattisen esityksen rakenteet (erityisesti sen perusrakenteen määritelmä-lause-todistus). Hänellä on opinnäytteissä tarvittavat matemaattisen tekstinkäsittelyn taidot. Opiskelijalla on yleiset tekniset ja käytännölliset valmiudet syventävien opintojen opinnäytteen kirjoittamiseen matematiikasta, ja hän tietää Tampereen yliopiston matematiikan tutkimusryhmät.

Tilastotieteen opiskelija osaa itsenäisesti analysoida valitsemaansa aineistoa aineopintotasoisten tilastollisten menetelmien avulla. Opiskelija osaa raportoida tilastollisten analyysien tulokset ymmärrettävässä muodossa. Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa aihetta ja tuottamiaan analyysituloksia ymmärrettävästi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on päättynyt, lisätiedot kurssin kotisivulla.

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.9.2012 – 10.10.2012
Seminaari
Ke 5.9.2012 - 14.11.2012 viikoittain klo 14-16, Linna K113, Ei opetusta viikolla 42.
Poikkeukset:
24.10.2012 klo 14 –16 , Linna 3021, Tiedonhankinnan opetus
31.10.2012 klo 14 –16 , Linna 3021, Tiedonhankinnan opetus
7.11.2012 , Ei seminaaria.
14.11.2012 klo 14 –16 , Pinni B3107
Pienryhmäopetus
LaTeX-kurssi
Ryhmä 1
Ke 19.9.2012 - 24.10.2012 viikoittain klo 16-18, ML40 (Pinni B0040), ei opetusta viikoilla 41 ja 42
Ryhmä 2
To 20.9.2012 - 25.10.2012 viikoittain klo 14-16, ML40 (Pinni B0040), ei opetusta viikoilla 41 ja 42
Yksilöopetus
Kandidaattitutkielman ohjausta