x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä organisaatioissa ja arvoverkoissa tapahtuvan muutoksen ohjaamiseen. Hän tunnistaa konsultointiprosessin vaiheet ja osaa soveltaa niihin liittyviä konsultatiivisia menetelmiä. Hän hallitsee keskeisten konsultatiivisten tyylien perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Klaus af Ursin, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2012 – 30.10.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 9-12, LS 140, 20.9.2012 klo: 16-19, ilmoitetaan luennoilla, HUOM KELLONAIKA
INTENSIIVIJAKSO
To 29.11.2012 klo 10-17, B1096, (klo 14-17 videoyhteys Perttu Salovaara)
Pe 30.11.2012 klo 10-17, B3118, (klo 14-17 videoyhteys Perttu Salovaara)
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia

Arviointiperusteet

Tiimikohtainen projekti ja projektiraportti. Yksilötyönä tehtävä kirjallisuuteen perustuva essee.

Lisätiedot

Toteutetaan yhdessä HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa -kurssin kanssa.

Suositellaan, että kurssille tultaessa Organisaatioteoriakurssi on suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kurssin kanssa.