x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtamisessa ja tuntee aihealueen keskeiset teoreettiset näkökulmat. Hän osaa soveltaa teorioita johtamisviestinnän analyysiin ja kykenee kehittämään omaa johtamisviestinnän osaamistaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arja Ropo, Vastaava opettaja
Helena Forsman, Vastaava opettaja
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 14.2.2013
Luento-opetus 18 tuntia
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 12-16, Päätalo D04

Arviointiperusteet

Yksilö- ja ryhmäesitykset, kirjalliset raportit

Oppimateriaalit

  1. Hackman, M.Z. & Johnson, G.E. (2009) Leadership: A Communication Perspective.
  2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali