x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA15 Johtaminen ja organisaatiot II (luennot) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaation, johtajuuden ja strategian merkityksen (yrityksen) johtamisessa. Opiskelija ymmärtää johtamisen perusteoriat ja käsitteet sekä ymmärtää johtamisen kehittymisen ja muutokset eri aikakausina ja osaa nähdä ja analysoida johtamisen kehittymistä tulevaisuudessa. Opiskelija tuntee johtamisen eri diskurssit ja ymmärtää johtamisen moninaisuuden ja poikkialaisuuden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Höykinpuro, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus 3 tuntia

Arviointiperusteet

Essee artikkelipaketista sekä vastuuopettajan antamat tehtävät

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama artikkelipaketti

Lisätiedot

Huom! Kurssi järjestetään POIKKEUKSELLISESTI artikkelipakettina keväällä 2013 IV-periodissa. Kurssin opettaja Ritva Höykinpuro pitää yhden tapaamiskerran, jossa kerrotaan kurssin suorittamisesta. Tänä keväänä järjestettävä kurssi on tarkoitettua AINOASTAAN niille opiskelijoille, joilta puuttuu vanha YHALPO1L-kurssi ja jotka tarvitsevat sen kanditutkintoonsa. 

HUOM! Tänä keväänä järjestettävä kurssi EI ole tarkoitettu ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOILLE. Kurssi tullaan luennoimaan normaalisti ensi lukuvuonna (2013-2014) 3. periodissa.