x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen johtamisen kenttää keskeisen kirjallisuuden avulla. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen haasteita.

Opettajat

Hanna Salminen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti

Arviointiperusteet

Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hamel, Gary (2007) Johtamisen tulevaisuus. Talentum.

2.Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus.

3. E-aineistot eli seuraavat artikkelit:

a) Grönroos, C. (1994). From Scientific    Management to Service Management: A Management Perspective for the Age of Service Competition. International Journal of Service Industry Management, 5 (1), 5 – 20.

b) Seeck, H. & Parzefall, M-R. (2010). From HRM to psychological contracting - the case of Finnish mobile content producing companies. The International Journal of Human Resource Management, 21 (15), 2677–2693.

c) von Krogh, G., Nonaka, I. & Rechsteiner, L. (2012). Leadership in Organizational Knowledge Creation: A Review and Framework. Journal of Management Studies, 49 (1), January 2012. doi: 10.1111/j.1467-6486.2010.00978.x

 d) Pryor, M.G., Humphreys, J. H., Taneja, S. & Toombs, L. A. (2011). Where Are the New Organization Theories? Evolution, Development and Theoretical Debate. International Journal of Management, 28 (3), 959–978.

Huom! Artikkelit löytyvät Moodlesta KATJOA14 Johtaminen ja organisointi I (kirjallisuus) –kurssialueelta (Moodle-avain: KATJOA14)

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan sähköisenä tenttinä. Ilmoittaudu tenttiin osoitteessa: https://tenttis.uta.fi

Sähköinen tentti on auki keväällä 18.5.2013 asti.

Huom! Sähköinen tentti on auki kesällä 1.6.-31.8.2013.