x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja konfliktitilanteisiin työpaikoilla.

Yleiskuvaus


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Salminen, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 14.2.2013
Luento-opetus 18 tuntia
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 8-11, Päätalo D11

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja

Oppimateriaalit

  1. Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.
  2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätiedot