x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen tekstin perussääntöihin kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys on ja hahmottaa tutkimuksellisesta lukutaitoa ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse Tarja Sepälle, tarja.seppa@uta.fi

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi

Opetus

21.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Pe 21.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 10-13, ls. Pinni B4113

Oppimateriaalit

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopistopaino 2002. 

Kinnunen - Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002. 

Luostarinen - Väliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf

Hurtig - Laitinen - Uljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010. 

Ronkainen - Pehkonen - Lindblom - Ylänne - Paavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011