x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kunnallisen itsehallinnon erityispiirteet
- on perehtynyt kunnallisoikeuden erityiskysymyksiin työseminaarin kulloistenkin ajankohtaisten teemojen alueelta
- tuntee alueellisten hallintoyksiköiden oikeudellisen aseman ja niitä koskevat kansainväliset periaatteet
- hallitsee aluekehitystyön oikeudelliset periaatteet

Opettajat

Kunnallisoikeuden professori Asko Uoti, Opettaja

Opetus

5.9.2012 – 3.10.2012
Luento-opetus 4 tuntia
Kunnallisoikeuden syventävä jakso
Ke 5.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A 2020
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Kunnallisoikeuden syventävä jakso
Itsenäinen työskentely 10 tuntia Verkossa
Kunnallisoikeuden syventävä jakso

Arviointi

Numerolla 1-5.