x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS2 Tekninen kirjoittaminen (suomi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa sujuvaa ja käytettävyydeltään korkeatasoista teknistä dokumentaatiota (käyttöohjeita, tuotekuvauksia) suomeksi. Opiskelija osaa soveltaa termi- ja sanastotyön periaatteita organisaation tarpeisiin (esim. terminologisten sanastojen luominen ja ylläpito).

Opettajat

Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
tytti.suojanen[ät]uta.fi
Tomi Toivio, Opettaja
Seija Suonuuti, Opettaja

Opetus

14.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
Pe 14.9.2012 klo 10.15-13.45, Tapaamisajat: pe 14.9. (Pinni B0039), 21.9. (Pinni B4079), 28.9. (Pinni B4079), 26.10. (Pinni B0039), 9.11. (Pinni B4079), 16.11. (Pinni B0039), 23.11. (Pinni B4079), 30.11. (Pinni B0039), 14.12. (Pinni B40799
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Suonuuti, Heidi (2006): Sanastotyön opas; Temmerman, Rita (2000): Towards New Ways of Terminology Description. The sociocognitive-approach; Nielsen, Jakob (1993): Usability Engineering