x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso/Kaavoitus-ja rakentamisoikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuntien tehtäväkentän oikeudellisia kysymyksiä kunnallisen palvelu- ja viranomaistoiminnan, sopimustoiminnan ja julkisen vallan käytön näkökulmista
- hallitsee oikeudellista substanssiosaamista keskeiseltä kunnallisen tehtäväkentän osa-alueelta (kaavoitus- ja rakentaminen)
- ymmärtää kunnallisen itsehallinnon ja säädösten velvoitteiden välisiä yhteyksiä

Yleiskuvaus

Kunnallisoikeuden teemajaksona voidaan syyslukukaudella 2012 suorittaa opintojakso Kaavoitus- ja rakentamisoikeus (5 op). 

Opettajat

Kunnallisoikeuden professori Asko Uoti, Opettaja

Opetus

22.10.2012 – 19.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus
Ma 22.10.2012 - 19.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Jääskeläinen - Syrjänen: Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen (3. uud. p.,  Rakennustieto 2010) TAI Hallberg (et al.): Maankäyttö- ja rakennuslaki (2. uud. p., Talentum 2006) TAI Ekroos - Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki (2. uud. p., Edita 2005).

Säädökset: Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, Etuostolaki 608/1977, Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995, L eräistä naapuruussuhteista 26/1920, Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 ja luennoilla ilmoitettava muu oikeudellinen aineisto.

Lisätiedot

Ensimmäinen tentti 26.11.2012 klo 10-12, Pinni A 1081. Uusinnat erikseen ilmoitettuina yleisinä tenttipäivinä.