x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS6 Rakenteinen dokumentaatio ja DITA 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa käyttäjälähtöistä ja uudelleenkäytettävää dokumentaatiota eri julkaisumuotoihin XML/DITA-informaatioarkkitehtuuria käyttäen (erityiskohteena online-ohjeet). Lisäksi opiskelija osaa selittää, mitkä tekijät vaikuttavat informaatiosisällön uudelleenkäyttöön ja mikä on metadatan merkitys teknisessä dokumentoinnissa.

Opettajat

Mika Laihanen, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
Ti 18.9.2012 - 4.12.2012 joka toinen viikko klo 12.15-15.45, B4079, ensimmäinen tapaaminen 18.9. ja toinen 25.9. Siitä eteenpäin joka toinen viikko.
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Ament, Kirk (2003): Single Sourcing. Building Modular Documentation; Weber, Jean Hollis (2004): Is the Help Helpful? How to Create Online Help that Meets Your User’s Needs