x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS5 Ohjelmointia teknisille viestijöille 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja pystyy suunnittelemaan ja tuottamaan yksinkertaisia ohjelmia. Hän osaa viestiä ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa ja tulkita ohjelmistokoodia tiedonhaun apuna.

Opettajat

Mika Laihanen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 28 tuntia
Ti 12.2.2013 - 9.4.2013 viikoittain klo 12.15-15.45, B4079, 5.3. ja 2.4. ei opetusta.
Harjoitukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Barry, Paul & Griffiths, David (2009): Head First Programming