x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS4 Dokumentaation visualisointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä typografian ja asettelun pääperiaatteet, ymmärtää kuvan ja tekstin vuorovaikutusta, tunnistaa taitto-ohjelmistojen toimintaperiaatteet ja osaa tuottaa kuvankäsittelyohjelman avulla visuaalisuutta dokumentteihin. Opiskelija osaa arvioida interaktiivisen median (videon, animaation) hyötyjä dokumentoinnissa ja hän osaa käyttää kuvakäsikirjoitusta menetelmänä.

Opettajat

Elsi Kervinen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Pe 11.1.2013 - 22.2.2013 viikoittain klo 12.15-15.45, B4079, 1.2. ja 8.2. kertojen sijaan tapaamiset saattavat olla tiistaina 29.1. ja 5.2. Vahvistus tulossa.
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Itkonen, Markus (2007): Typografian käsikirja