x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS1 Tekninen viestintä ja informaation suunnittelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä teknisen viestinnän kehityslinjat ja alan keskeisimmät tutkimusalueet. Hän osaa kuvata teknisen viestinnän ammatti- ja yrityskentän ja alan eettiset toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa esittää yleisimmät dokumentointiprosessimallit ja projektinhallinnan perusperiaatteet. Hän pystyy jäsentämään teknistä informaatiota ja ymmärtää informaation mallinnuksen konseptin. Opiskelija osaa listata käytettävyyden osatekijät ja käytettävyystutkimuksen eri menetelmiä. Opiskelija muistaa relevantit standardit ja alaa säätelevät lait. Lisäksi opiskelija osaa laatia työelämän vaatimuksia vastaavan ansioluettelon ja työhakemuksen.

Opettajat

Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
tytti.suojanen[ät]uta.fi
Marjaana Jokinen, Opettaja

Opetus

4.9.2012 – 2.11.2012
Luento-opetus
Ti 4.9.2012, Tapaamisajat: ti 4.9. klo 12-16 (Pinni RH A3098), pe 7.9. klo 10-14 (Pinni B0039), ti 11.9. klo 12-16 (Päätalo LSD14), pe 5.10. klo 10-14 (Pinni B0039), pe 12.10. klo 10-14 (Pinni B0039) ja pe 2.11. klo 10-14 (Pinni B0039)
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Mirel, Barbara & Spilka, Rachel (2002): Reshaping technical communication: new directions and challenges for the 21st century; Hackos, Joann T. (2002): Content Management for Dynamic Web Delivery