x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA13 Esimiestyö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisten johtamismallien keskeiset esimiestehtävät ja niihin liittyvät osaamis- ja taitoalueet. Hän ymmärtää, että esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyy paradoksaalisia tavoitteita. Opintojakson aikana opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään omia esimiesvalmiuksiaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arja Ropo, Vastaava opettaja

Opetus

26.10.2012 – 30.11.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Pe 26.10.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 10-13, Pinni A1081, Huom! Ei luentoa pe 16.11.2012
Ti 4.12.2012 klo 10-13, Pinni B ls B3107

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja ja ryhmäesitykset