x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIS11 Johdanto tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimukseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee vuorovaikutteisen tiedonhaun kokeellisen ja ei-kokeellisen tutkimuksen keskeisiä menetelmiä, tuloksia ja viitekehyksiä sekä osaa soveltaa niitä pienen empiirisen tutkimuksen tekemiseen
-osaa suhteuttaa tiedonhaun osaksi tiedonhankinnan tutkimusta
-ymmärtää, miten tehtävän suoritus on yhteydessä tiedonhakuprosessiin (ml. tulosten käyttö)
-ymmärtää, miten vuorovaikutteista tiedonhakua evaluoidaan

Yleiskuvaus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pertti Vakkari, Opettaja
pertti.vakkari[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2013 – 26.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 9-12, PinniB 3109

Arviointi

Numerolla 1-5.