x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM7 Tekninen työ teknologiakasvatus I - Materiaali- ja valmistusteknologia I 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Materiaali- ja valmistusteknologia I
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ajanmukaisia teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opiskelukokonaisuuksia perusopetuksen 1-6 luokille
- hallitsevat teknisen työn perustyövälineiden käytön ja eri tekniikoiden perusteet
- tunnistavat yleisimpiä puu- ja metallimateriaaleja sekä niihin integroitavia muita materiaaleja
- omaksuvat tärkeimmät teknisen työn työturvallisuussäädökset.

Laiterakentelu ja sähköteknologia
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat:
- kykenevät soveltamaan käytäntöön laite- ja sähkörakentelun oppiainesta perusopetuksen 1-6 luokilla
- omaavat valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ainealueelle soveltuvia opiskelukokonaisuuksia.

Opettajat

OPETTAJA AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 48 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia
3 ryhmää

Arviointi

Numerolla 1-5.