x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGM3 Psykiatria 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata miten eri ikäisten ihmisten psyykkiset häiriöt ovat yhteydessä puheen ja vuorovaikutuksen kehitykseen ja poikkeamiin ja osaa soveltaa tätä tietoa logopedisen kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Opettajat

Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lepola, U., Koponen, H., Leinonen, E., Joukamaa, M., Isohanni, M., & Hakola, P. 2002. Psykiatria. Helsinki: WSOY.

Moilanen, I. & al (toim.). 2004 tai uudempi. Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. painos. Helsinki: Duodecim.