x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGM2 Puhelääketiede 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata korvan, kuuloradan ja ääntöelimistön rakenteen ja toiminnan pääperiaatteet. Opiskelija osaa luokitella näiden alueiden keskeiset puheeseen ja äänentuottoon vaikuttavat sairaudet ja vammat ja soveltaa tätä tietoa logopediseen kuntoutukseen.

Opettajat

Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja
Martti Sorri, Opettaja
Ahmed Geneid, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 34 tuntia
Audiologia, luennoidaan videovälitteisesti Oulusta, luennoitsija Martti Sorri
Ma 10.9.2012 klo 9-11, A062
Ti 11.9.2012 klo 8-12, A062
Ke 12.9.2012 klo 8-12, A062
To 13.9.2012 klo 8-10, A062
Pe 14.9.2012 klo 8-10, A062
Foniatria, luennoitsija Ahmed Geneid
Ma 19.11.2012 klo 8.15-15.00, A062
Ti 20.11.2012 klo 8.15-13.45, A062
Foniatrian 2. osuus, II vsk: Kaksipäiväinen intensiivikurssi Turussa Åbo Akademissa
Ke 13.3.2013 klo 10-17.30, ASA Lilla auditoriet (C122), Fänriksgatan
To 14.3.2013 klo 10-16, ASA Lilla auditoriet (C122) , Fänriksgatan
Kirjatentti
Foniatrian tentti
Ti 27.11.2012 klo 10.00-12.00, A062
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Jauhiainen, T. (toim.). 2008. Audiologia. Helsinki: Duodecim.

Jauhiainen, T. 1995. Kuulo ja viestintä. Helsinki: Yliopistopaino.

Karma, P., Nuutinen, J., Puhakka, H., Vilkman, E., Virolainen, E., Ylikoski, J. & Ramsay, H. (toim.). 1999. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet. Helsinki: Yliopistopaino. Soveltuvin osin (sovitaan opettajan kanssa kurssin yhteydessä).

Leppäluoto, J. & al. 2008. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Porvoo: WSOY Oppimateriaali.

Seikel, A. J., King, D. W. & Drumright, D. G. 2005 tai uudempi. Anatomy and physiology for speech, language, and hearing. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning. s. 35-59; 161-262; 263-391.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.