x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Yleiskuvaus

Kurssiin sisältyy 6 tunnin luento ja harjoitukset Kansainvälisen politiikan teoria, menetelmä ja aineisto.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen 30.5.2012 mennessä, jonka yhteydessä ilmoitetaan politiikan tutkimuksessa suoritetut opintopisteet. Seminaariin otetaan enintään 12 opiskelijaa.

Opettajat

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2012 – 7.3.2013
Luento-opetus 6 tuntia
Seminaari 48 tuntia
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Poikkeukset:
13.9.2012 klo 13 –16 , Pinni A4086
Pe 18.1.2013 klo 9-14, Pinni A4083
To 24.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 13-17, Pinni A4083
Pe 25.1.2013 - 1.2.2013 viikoittain klo 9-14, Pinni A4083

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan seminaarin moodlesivustolla.