x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA02 Harjoittelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • ITIA02 Harjoittelu
    Osallistuminen opetukseen - Harjoittelua tukevat itsenäiset tehtävät, harjoitteluraportti ja seminaari
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa soveltaa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median teoriatietoa käytännön työtehtäviin
-hahmottaa työelämässä vaadittavia ammatillisia valmiuksia
-osaa arvioida omaa osaamistaan ja oppimistaan
-tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan

Yleiskuvaus

Harjoittelu 10 op koostuu 3 kk:n harjoittelujaksosta informaatioalan työpaikassa, harjoittelua tukevista itsenäisistä tehtävistä ja seminaarista. Harjoittelun voi suorittaa mihin aikaan vuodesta tahansa.

Harjoitteluun on mahdollista saada yliopiston harjoittelutukea. Harjoittelutuen hakuaika vuodelle 2013 ja infotilaisuus harjoittelusta on tammikuussa 2013. Hakuajasta ja infotilaisuudesta ilmoitetaan tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Opettajat

Sari Mäkinen, Vastaava opettaja
sari.makinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Itsenäinen työskentely
Seminaari 2 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.