x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin päätöksenteosta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita ja tunnistaa yhdentymisen keskeiset tapahtumat ja kehitysvaiheet toisesta maailmansodasta nykypäivään. Opiskelija osaa arvioida eri jäsenmaiden ja EU:n instituutioiden roolia integraation historiassa ja unionin päätöksenteossa. Opiskelija kykenee keskustelemaan EU:n ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan unionin toiminnan arvioimiseen.

Yleiskuvaus

Tavoitteena on muodostaa käsitys Euroopan unionista poliittisena järjestelmänä: unionin instituutioista, päätöksenteosta ja keskeisistä politiikka-alueista. Lisäksi perehdytään tärkeimpiin integraatioteorioihin, alan keskeiseen tutkimukseen, sekä unionin tulevaisuuden haasteisiin. Oppimistavoite saavutetaan perehtymällä EU:n kehitykseen ja toimintaperiaatteisiin luentojen sekä kirjallisen työn avulla.

Opettajat

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

11.9.2012 – 23.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo, juhlasali
To 13.9.2012 klo 12-14, Päätalo, juhlasali
To 27.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo, juhlasali
To 18.10.2012 klo 12-14, Päätalo ls. D10B
Ti 23.10.2012 klo 12-14, Päätalo ls. D10B
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.