x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSV3 Visuaalisen kulttuuritutkimuksen kirjallisuusseminaari - Seminaari ja lukupiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat visuaalisen kulttuurikasvatuksen, hermeneuttisen ja fenomenologisen estetiikan sekä taideperustaisen tutkimuksen keskeiset teokset
- osaavat perustella oman taideperustaisen tutkivan toimintansa teoreettisesti

Yleiskuvaus

Max 12 opiskelijaa

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja

Opetus

8.10.2012 – 11.3.2013
Itsenäinen työskentely 83 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Seminaari 12 tuntia + 8 tuntia Verkossa
Ma 8.10.2012 klo 9-13, Virta 327 ja 328
Ma 3.12.2012 klo 9-13, Virta 327 ja 328
Ma 11.3.2013 klo 9-13, Virta 327 ja 328
Lukupiiri 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Tämä opintojakso on tarkoitettu ainoastaan kasvatuksen viestinnälliset kytkennät -opintosuuntaan valituille opiskelijoille.