x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA34 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida informaatiokäytäntöihin ja tiedonhakuun liittyvän ohjaus- tai koulutusprojektin aidolle asiakasryhmälle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää tiedonhaun erityispiirteet opettamisen ja oppimisen kohteena
- tunnistaa opettavan informaatikon asiantuntemuksen keskeisiä alueita
- osaa suunnitella ja toteuttaa pienryhmäyhteistyönä tiedonhaun koulutustilaisuuden
- osaa kerätä ja arvioida kurssipalautetta
- osaa reflektoida ja raportoida kokemuksiaan muulle ryhmälle

Yleiskuvaus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eero Sormunen, Opettaja
eero.sormunen[ät]uta.fi

Opetus

18.1.2013 – 26.4.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Pe 18.1.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 9-13, Pinni B2077, Luennot ja pienryhmätyöskentely yhtä aikaa.
Pienryhmäopetus 36 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.