x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSV2 Visuaalinen kulttuuritutkimus - Pienryhmä- ja ryhmätyöskentely 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat taideperustaisen tutkimisen keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaavat tarkastella omaa kuvallista ilmaisuaan suhteessa taideperustaisen tutkimisen periaatteisiin ja kehittää omintakeisen maailman tutkimisen, tulkitsemisen ja ymmärtämisen visuaalisen menetelmän

Yleiskuvaus

Max 12 opiskelijaa

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 8.4.2013
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Itsenäinen työskentely 83 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Seminaari 16 tuntia
Ma 10.9.2012 klo 9-13, Virta 327 ja 328
Ma 5.11.2012 klo 9-13, Virta 327 ja 328
Ma 4.2.2013 klo 9-13, Virta 327 ja 328
Ma 8.4.2013 klo 9-13, Virta 327 ja 328

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Tämä opintojakso on tarkoitettu ainoastaan kasvatuksen viestinnälliset kytkennät -opintosuuntaan valituille opiskelijoille.