x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-kykenee selittämään interaktiivisen median kehityksen laajemmassa kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa ja jäsentämään median suhteita yhteiskunnan muihin ilmiöihin
-osaa itsenäisesti valita analyysin kohteen, pystyy omatoimisesti analysoimaan media-aineistoa ja osaa kommunikoida analyysin tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti
-hallitsee ja osaa soveltaa semiotiikan perusteet interaktiivisen media piirissä
-hallitsee käsitearsenaalin, joka mahdollistaa mediailmiöiden arvioinnin ja kontekstualisoinnin
-tunnistaa mediakäytäntöjen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä koskevia teoriaperinteitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jani Kinnunen, Opettaja
jani.kinnunen[ät]uta.fi
Jaakko Stenros, Opettaja
jaakko.stenros[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 12-15, Päät D13

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin opetuskieli on englanti. Opiskelija voi suorittaa kurssin halutessaan myös suomeksi (suomenkieliset harjoitustyöt yms.).