x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGM1 Neurologia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata lapsen normaalin neurologisen kehityksen. Opiskelija osaa luokitella yleisimmät neurologiset sairaudet ja soveltaa tätä tietoa logopediseen diagnostiikkaan.

Opettajat

Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
Neurologia/Ritva Oikarinen: 20h
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 12.15-16, A062
Poikkeukset:
, Opetus videovälitteisesti Turkuun
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J. & al. 2008. Anatomia + fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Porvoo: WSOY Oppimateriaalit.

Seikel, A. J., King, D. W., & Drumright, D. G. 2005 tai uudempi. Anatomy and physiology for speech, language, and hearing, 1-29; 435-669. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning.

Sillanpää, M., Herrgård, E., Iivanainen, M., Koivikko, M. ja Rantala, H. (toim.). 2004. Lastenneurologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. s. 13-72, 161-268, 450-489, 496-545, 557-567 ja 643-664.

Soinila, S., Kaste, M., Launes, J. ja Somer, H. (toim.). 2001 tai uudempi. Neurologia. Helsinki: Duodecim. Soveltuvin osin (sovitaan kurssin yhteydessä).