x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA12 Praktikum ja kandidaattiseminaari 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteet sekä osaa valita erilaisiin tutkimuskysymyksiin sopivan lähestymistavan ja soveltaa näitä kandidaatintutkielmaansa. Seminaarin käytyään opiskelija osaa lukea tieteellistä tekstiä kriittisesti ja analyyttisesti sekä osaa osallistua tieteelliseen keskusteluun ja perustella omia näkökulmiaan.

Opettajat

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
Leena Rantala, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 26 tuntia
Tutkielmaseminaarin esitysten seuraaminen/Korpijaakko-Huuhka
To 27.9.2012 klo 16-19, A062
Praktikum/Korpijaakko-Huuhka: 20h
To 4.10.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 8-10, A062
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, A062
Kandidaattiseminaari/Rantala: 24h
To 24.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 9-11, A062, (ryhmätapaamiset)
Ti 16.4.2013 klo 14-17, A062, (seminaariesitykset)
To 18.4.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 12-15, A062, (seminaariesitykset)
Ti 7.5.2013 klo 9-13, A062