x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA11 Arviointimenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää eri arviointimenetelmien teoreettiset perusteet, suorittaa tutkimuksen asianmukaisella tavalla ja tulkita testin tulokset järkevästi. Opiskelija osaa valita asiakkaittensa arviointiin sekä opinnäytetöittensä aineistonkeruuseen soveltuvat menetelmät ja perustella valintansa.

Opettajat

Anna Oksa, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Afasian arviointimenetelmät/III vsk/Oksa: 4h
Ma 17.9.2012 klo 12-14, A062
To 20.9.2012 klo 12-14, A062
Arvioinnin perusteita/II vsk/Oksa: 4h
Ke 12.9.2012 - 19.9.2012 viikoittain klo 14-16, A062
Lapsen puheen tuoton arviointimenetelmiä/II vsk/Oksa: 4h
Ma 24.9.2012 klo 12-14, A062
Ke 26.9.2012 klo 14-16, A062
Lasten puheen ja kielen arviointimenetelmät/II vsk/Oksa: 6h
Ke 12.12.2012 klo 9-11.30, A062
To 13.12.2012 klo 12-14.30, A062
Puhe-ja ääniaineistojen instrumentaalinen tutkimus/III vsk/Rantala: 6h
Ti 15.1.2013 klo 14-17, A062
Ke 16.1.2013 klo 9-12, A062
Harjoitukset 6 tuntia
Harjoitukset puhe ja ääniaineistojen instrumentaalisiin menetelmiin/Hakala:6h/ryhmä, 2 ryhmää
Ryhmä 1/ III vsk
Ti 22.1.2013 klo 16.30-19, A062
Ke 23.1.2013 klo 16.30-19, A062
Ryhmä 2/ III vsk
Ke 30.1.2013 klo 16.30-19, A062
To 31.1.2013 klo 16.30-19, A062
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Itsenäinen työskentely 80 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.