x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA6 Johdatus asiakastyöhön - A6b 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet sekä hahmottaa auttamistyön menetelmien roolin asiakastyön osana. Lisäksi opiskelija on saanut alustavan käsityksen keskeisistä asiakastyön menetelmistä ja tutustunut tapoihin, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä. Logopedian opiskelijat
tunnistavat puheterapiatoimintaa ohjaavat säädökset.

Opettajat

Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja
Leena Rantala, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
A6b Johdatus asiakastyöhön/Kukkonen: 16h
Pe 15.3.2013 - 10.5.2013 viikoittain klo 9-11, A062
Poikkeukset:
30.3.0001 , ei opetusta (pääsiäinen)
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

A6b:

Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). 2012. Haavoittuva keskustelu. Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta.  Kehitysvammaliiton tutkimuksia 6, Oppimateriaalikeskus Opike. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Tykkyläinen, T. 2005. Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä – ohjailevan toiminnan tarkastelua. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 50. e-thesis.

Sellman, J. 2008. Vuorovaikutus ääniterapiassa. Keskustelunanalyyttinen tutkimus harjoittelun rakenteesta, terapeutin antamasta palautteesta ja oppimisesta. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 54. e-thesis.