x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGA3 Äänen häiriöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä on normaali äänenkäyttö, mistä äänihäiriöt johtuvat sekä miten ne ilmenevät ja kehittyvät. Opiskelija osaa määritellä ja kuvata äänihäiriöiden diagnostiikan ja kuntoutuksen keskeiset periaatteet ja soveltaa tätä tietoa kliinisissä opinnoissa.

Opettajat

Sirpa Pirilä, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 36 tuntia
Luennot/ Pirilä: 36h
To 25.10.2012 klo 12-18.30, E221, 8h
Pe 26.10.2012 klo 8.15-15, A062, 8h
To 8.11.2012 klo 12-18.30, Linna ls K113, 8h
Pe 9.11.2012 klo 8.15-15, A062, 8h
La 10.11.2012 klo 9-12.15, A062, 4h
Harjoitukset 4 tuntia
Äänitarkastus 4h, ajankohta sovitaan luennoilla

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Andrews, M. L. & Summers, A. C. 2002. Voice treatment for children and adolescents. 2. painos. San Diego, CA: Singular/Thomson, cop.

Behrman, A. & Haskell, J. 2008. Exercises for voice therapy. San Diego, CA: Plural Publishing.

Sala, E., Sihvo, M. & Laine, A. 2003. Ääniergonomia. Toimiva ääni työvälineenä. Helsinki: Työterveyslaitos.

Stemple, J., Glaze, L. & Gerdeman Klabe, B. 2000. Clinical voice pathology theory and management. 3. painos. San Diego, CA: Singular.