x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSP8 Inklusiivinen kasvatus - Luennot ja lukupiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat argumentoida tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
liittyvää koulutuspolitiikkaa
- arvioivat kriittisesti toiseutta tuottavaa luokittelua ja
diagnostiikkaa kasvatusyhteisöissä
- tunnistavat osallistavan kasvatuksen merkityksen
pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja
toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuden kasvuaan
- ymmärtävät vuorovaikutteisen yhteistyön sekä kollegiaalisen
ja moniasiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin
välttämättömyyden kasvatusyhteisöissä
- osaavat tukea monenlaisten oppilaiden oppimista, kasvua ja
osallistumista heterogeenisissa opetusryhmissä

Yleiskuvaus

Max 60 opiskelijaa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa päättyy su 2.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

MARITA MÄKINEN, Opettaja

Opetus

5.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 9 tuntia
Luennot
Ke 5.9.2012 klo 14-17, Päätalo ls A4
Ma 10.9.2012 klo 14-17, Pinni B3107
Ke 12.9.2012 klo 14-18, Atalpa 140
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Lukupiiri 39 tuntia
Lukupiiri 1
To 11.10.2012 klo 10-13, Virta 219
Lukupiiri 2
To 11.10.2012 klo 14-17, Virta 219
Lukupiiri 3
Pe 12.10.2012 klo 13-16, Virta 113

Arviointi

Numerolla 1-5.